Energidirektörens emeritus tankeförsök

EU:s Emergency Response Coordination Centre, ERCC, äger de brandbekämpningsflygplan som nu gör avgörande insatser i bekämpningen av de svåra skogsbränderna, påstår Dagens Industri. Vi har alltså redan brandbekämpningsflyg, hävdar DI.

Flygplanen ägs av Italien och Frankrike, irte av ERCC. Vi kan bara tacka för all hjälp, men ERCC kan inte beordra planen någonstans. Det blir alltid en fråga om andras prioriteringar.

Sverige och Finland har förmodligen mest skog av EU-länderna. Kanske vi måste inse att även vi själva behöver ordentliga resurser för bekämpning av skogsbränder och inte kan förlita oss på att våra EU-vänner finns tillhands när det bokstavligen brinner.

Alla som bekämpar bränderna gör enastående insatser och är värda all uppskattning och respekt. Med stor tacksamhet tar vi emot all hjälp vi kan få. Men vi måste också själva ha förmåga och därmed också kunna hjälpa våra vänner när de behöver.

21. jul, 2018