Energidirektörens emeritus tankeförsök

Ingen kritik kan riktas mot alla dem som gör heroiska insatser för att bekämpa de omfattande skogsbränder som härjar i Sverige. Tvärtom. De, och våra EU-vänner som bistår oss i denna kris, förtjänar all tacksamhet.

Vad lärde vi av den stora branden i Västmanland för fyra år sedan? Uppenbart inget. Den respekterade tidigare generaldirektören Aud Sjökvist, som på regeringens uppdrag utredde svensk krisberedskap efter västmanlandsbranden, fick direktiv om att inte föreslå olämpliga åtgärder, och konstaterar nu att krisberedskapen är sämre än vid västmanlandsbranden 2014.

En absurd situation. Inget lärde vi av västmanlandsbranden. Brandbekämpningsflyg bedömdes för dyra. Tre flygplan kostar mindre än regeringens subventioner till elcyklar.

Räknar man på kostnaderna för våra stridsflygplan och stridsvagnar baserat på när de används är de hittills helt olönsamma. Men de kanske gör nytta ändå?

24. jul, 2018