Energidirektörens emeritus tankeförsök

Den svenska ämbetsmannakårens förfall är tyvärr uppenbar. Generaldirektörerna har gått från att ha varit oförvitliga ämbetsmän till att bli simpla partigängare. Det tydligaste exemplet är Dan Eliasson, som skulle kratsas ur askan men bokstavligen hamnade ur askan i elden.

Sveriges advokatsamfunds generalsekretare Anne Rahmberg hyllar kväljandet av dom, vilket var straffbart ända till 1948. Rahmberg hyllar den person, som nu är misstänkt för luftfartsbrott, som genom att vägra att sitta ner hindrade ett trafikflygplan att starta.

Över hundra passagerare försenades på grund av denna person, som ansåg sig ha bättre färmåga att döma än Sveriges domstolar. Hennes agerande stöds av Sveriges advokaters företrädare. Man tar sig för pannan.

Statsfövaltningen är på dekis. Advokaterna likaså, om de inte har förmåga sparka sin omdömeslösa företrädare. Hennes agerande i denna fråga är bara det senaste av omdömeslösa ageranden.

5. aug, 2018