Energidirektörens emeritus tankeförsök

Planerar arbetet med att sätta ut partiets valaffischer. För att följa alla regler läser jag Uddevalla kommuns anvisningar ”Skyltning under valrörelse 2018”.

Ett av kraven på skyltningen gör mig osäker. ”Det är oerhört viktigt att kommunens medarbetare kan utföra sitt arbete under god fysisk- och psykosocial arbetsmiljö”.

Tänk om någon av kommunens medarbetare känner sig kränkt av våra budskap? Trots att vi varnar för att affischerna innehåller liberala budskap kan de ju för enskilda av annan mening innebära en försämrad psykosocial arbetsmiljö.

Får diskutera med partiet om vi ska ta risken att försämra den psykosociala arbetsmiljön för dem som inte delar vår uppfattning.

11. aug, 2018