Energidirektörens emeritus tankeförsök

Uddevallas identitet ska lyftas fram. En engagerad grupp kvinnor lyfter fram intressanta skeenden och drivna personligheter i ett arrangemang den 16 augusti i Margretegärdeparken.

Kreativa krafter lyfter fram Uddevalla genom sitt engagemang.

Fem kvinnor svarar på frågor och reflekterar i Margretegärdeparken. Bakom dem står fem kvinnor som medverkat till att skapa Uddevallas identitet.

Således tio kvinnor. Säkerligen välrenommerade och kompetenta. Finns det inga män som medverkat till Uddevallas identitet?

Enligt hörsägen har urvalet av deltagare enbart skett utifrån kompetenskrav. Kan säkert vara riktigt.

Vad hade hänt om projektet bestått av tio män, utvalda enbart på kompetenskravet? Feministerna skulle givetvis acceptera kompetenskravet och bortse från genusperspekiv. Eller? För få kvinnor i bolagsstyrelserna beror ju, som bekant, på brist på kompetenta kvinnor. Eller?

11. aug, 2018