Energidirektörens emeritus tankeförsök

Lyssnade på brottstycken av Sveriges Radios intervju med kommunistledaren Jonas Sjöstedt.

Lätt absurt. Totalförbud för svensk vapenexport. Att det blir döden för svensk försvarsindustri bekymrar inte Sjöstedt, som av hans kompisars agerande på Krim och i Ukraina ändå tvingats acceptera behovet av ett svenskt försvar.

Det svenska försvarets behov av vapen, som vi inte längre kommer att kunna tillverka själva när han lagt ner försvarsindustrin, ska tillgodoses med köp utomlands.

Sjöstedt välkomnar utländsk vapenindustri, så att vi kan importera, och lägger ner svensk vapenindustri av moraliska skäl.

Dessutom ska vi arbeta mindre, få högre pensioner och beskatta ”höginkomsttagare” som poliser, lärare och sjuksköterskor mer.

Att dumskallar röstar på kommunisterna kan man ju förstå, men att döma av opinionssiffrorna finns det tydligen även till synes normalbegåvade som gör det.

13. aug, 2018