Energidirektörens emeritus tankeförsök

Vi ”rumsrena” partier har förlorat förtroendet hos en femtedel av väljarna. På en middag härom kvällen hade jag ett trevligt samtal med en småföretagre. En flitig, förnuftig och hårt arbetande företagare. Han var tydlig med att han kommer att rösta på sverigedemokraterna.

Jag försökte förstå varför. Utöver argumenten att vi inte klarar av att hantera en stor invandring hade han privata skäl.

Han påstod att hans dotter, som efter en treårig gymnasieutbildning, blivit utlovad en praktikplats i en kommunal verksamhet i Uddevalla, kort före praktikperioden fick veta att hon inte kunde få platsen då kommunen bestämt att den skulle gå till en nyanländ, utan utbildning och kompetens.

Jag har inte kunskap att avgöra om sakförhållandet är rätt eller fel. Han kommer att proteströsta. Inte rösta för ett realistiskt alternativ. Varför förvånas vi över hur många proteströstarna är?

15. aug, 2018