Energidirektörens emeritus tankeförsök

Statstelevisionens attityd mot Ebba Busch Thor i kvällens partiledarutfrågning stärker behovet av att förändra ”public service”.

Att ställa frågan till kristdemokraternas ledare varför kd vill sänka skatterna för de bäst beställda och höja dem för dem med de lägsta inkomster är både missledande, enfaldigt och tendentiöst. ”När slutade Du slå Din man?”. Statstelevisionen agerar enligt uppdrag.

Komplicerade ekonomiska samband kan inte förenklas till ja- och nej-frågor. Även av statstelevisionen ska man kunna kräva intellektuell hederlighet.

16. aug, 2018