Energidirektörens emeritus tankeförsök

Att leva som man lär inger trovärdighet. Att själv flyga (i business-class) när man försöker tvinga andra att cykla gör det inte.

Att av klimathänsyn vilja förbjuda förorenande fossildrivna bilar kan respekteras. Att den egna familjen använder en av de mest klimatbelastande bilar som finns inger däremot inte respekt.

Att med skatter tvinga familjer att använda packcykel i stället för bil när de storhandlar är inte respektingivande.

Inte heller att miljöpartiets företrädare tar flyget hem efter en fantasifull riksdagsvecka. Inte så länge de anser att andra ska cykla.

26. aug, 2018