Energidirektörens emeritus tankeförsök

En av Sveriges intressantaste ledarkribenter är Dagens Industris PM Nilsson. Påläst, reflekterande och självständig med en tydlig marknadsekonomisk profil. Tidigt en skarp kritiker av alliansens självskadebeteende.

Dagens ledare, med rubriken ”Högern måste samla sig”, är en insiktsfull analys av opinionsläget två veckor före valet.

”Sverige kommer, oavsett regering, att fortsätta den strama migrationspolitiken. Axeln C - MP - V har inte en chans och det vet de, Migrationsverkets rapport den 29 juli ger en utförlig bild av vad som skulle hända om man gör som till exempel centerledaren vill, det vill säga släppa restriktionerna för anhöriginvandring och öka möjligheterna att få uppehållstillstånd av humanitära skäl.

Då går antalet asylsökande upp på 40 000 personer om året och ansökningarna om anhöriginvandring på över 50 000. I realiteten innebär det att dagens ansträngda läge i kommunerna förvärras, att budgetposterna för migration/integration ligger kvar på 45 miljarder om året och att bristen på SFI-lärare, grundskolelärare, socialsekreterare, poliser, bostäder och vettig sysselsättning kvarstår.”

27. aug, 2018