Energidirektörens emeritus tankeförsök

Det bär mig emot att medge, men det verkar vara alltför svårt för det offentliga att utöva den tillsyn som krävs för att ha kontroll över religiösa friskolor.

De grava missförhållanden, av sektliknande karaktär, i Hällebergsskolan i Ljungskile som GöteborgsPosten rapporterar om, är oförsvarliga. Nu har sakförhållandena inte utretts, men det finns knappast anledning att utgå ifrån att GöteborgsPosten far med osanning.

Liberalerna har föreslagit att nya religiösa friskolor inte ska tillåtas. Jag har tidigare varit tveksam till förslaget, men det förefaller vara nödvändigt för att få stopp på de missförhållanden som råder inom kristna, muslimska och andra trosinriktningars friskolor. Det kanske till och med kommer att bli oundvikligt att lägga ner befintliga.

3. sep, 2018