Energidirektörens emeritus tankeförsök

Statstelevisionen skämmer än en gång ut sig. Hur kan den bara komma på idéen att hjälpa sverigedemokraterna till ytterligare stöd med sitt enfaldiga avståndstagande från vad en partiledare uttalat i partiledardebatten?

Avståndstagandena gjorde de övriga partiledarna i debatten. Det är så det ska göras. Statstelevisionen ska inte vara aktör. Hur skulle det se ut?

Avståndstagande från vad stollen i Vita Huset i Washington framför? Avståndstagande från vad den allt mer diktatoriska turkiske presidenten säger? Ogillande av Rysslands presidents ställningstagande?

Statstelevisionen är ute på hal is. Det är den fria debatten statstelevisionen ska förmedla. I det ögonblick den gör sig själv till debattör förlorar den sig legitimitet. Det har den svenska statstelevisionen gjort.

Nu ska vi dessutom betala skatt för att hålla den vid liv.

8. sep, 2018