Energidirektörens emeritus tankeförsök

Mediernas bevakning av mandatfördelningen i riksdagen är märklig. Man redovisar mandaten till Alliansen samlat, vilket är naturligt då Alliansen gått till val samlat.

Varför redovisas mandaten till socialdemokraterna, miljöpartiet och kommunisterna som ett regeringsalternativ? Mig veterligen har de inte gått till val tillsammans och uttalat en avsikt att regera tillsammans.

Att socialdemokraterna är beredda att göra allt för att behålla makten är känt. Men före valet fanns inget samlat vänsteralternativ. Finns det nu? Ingår kommunisterna?

Oavsett räcker det ju inte för något ”block”. Med 62 - 63 mandat för sverigedemokraterna har ju den traditionella blockpolitiken i praktiken upphört att fungera.

12. sep, 2018