Energidirektörens emeritus tankeförsök

Statsminister Stefan Löfven (S) framhåller att blockpolitiken är fördummande och måste upphöra, dock endast under förutsättning att vänstern blir största block.

Nuvarande regering har färre mandat än Alliansen, som i valrörelsen framträtt som ett regeringsalternativ. Socialdemokraterna har i valrörelsen agerat solist men efter att ha tappat stort räknar de efter valet in kommunisterna och miljöpartiet i sitt block, som alltså är fördummande.

Drygt en miljon väljare ska inte räknas när det kommer till regeringsbildning. Den dryga miljonen har Löfven tidigare räknat till högerblocket, men nu finns den tydligen inte.

Politik är sannerligen kreativ räknekonst.

15. sep, 2018