Energidirektörens emeritus tankeförsök

Den räknegåva Stefan har
Av sossen hålls för stor och rar
Sossen tror att ingen kan i konsten högre stiga
Men sakens art vi bättre vet
Ty all hans räknings färdighet
Är blott en förmögenhet
Att kunna förtiga.

Fritt efter Anna Maria Lenngren

16. sep, 2018