Energidirektörens emeritus tankeförsök

Finns det fler hörn att måla in sig i?

Ett parti kan inte ingå i en regering som blir beroende av ett annat parti, som inte finns men har 1 100 000 väljare. Ett annat parti, som finns med ett nödrop, vill inte heller men vill gärna tillsammans med ett tredje, som inte vill om det inte får bestämma och helst vill att det förra och det andra inte vill vara med tillsammans de övriga två.

Det parti, som vill regera utan att det parti som vill bestämma bestämmer, vill nog, tillsammans med ytterligare ett, göra en synundersökning för att se om partiet med 1 100 000 väljare finns i verkligheten. De övriga förordar blindstyre.

Återstår två partier, som anser att det parti som flest väljare i valet inte ville ha som regeringsparti, kommit fram till att väljarna i själva verket ville tvärtom.

Roat står det parti, som 1 100 000 väljare röstat på och ingen vill se, och gläds åt att vara epicentrum för alla viljor.

27. sep, 2018