Energidirektörens emeritus tankeförsök

Så sprack Kristerssons försök att bilda en borgerlig regering. Riket har nu varit utan regering i en månad. Uddevalla kommun har ännu inte en politisk ledning och förutsättningarna för majoritetsstyre förefaller saknas.

Ingen regering i riket, inget kommunstyre. Det tycks ju fungera ändå.

För övrigt avstår jag från att kommentera centerns och liberalernas blockering av en borgerlig regering för att inte riskera att uteslutas ur partiet.

14. okt, 2018