Energidirektörens emeritus tankeförsök

Någon som minns 2015 års stora kommunala korruptionsskandal i Uddevalla? En leverantör av datautrustning till kommunen hade bjudit kommunens it-avdelnings personal på julbord med coca cola och bowling.

Lokaltidningen Bohusläningen gjorde sitt yttersta för att blåsa upp coca cola-bjudningen till en korruptionsskandal av närmast herostratiska mått. It-avdelningens chef, en av kommunens bättre chefer, hängdes ut som mutkolv.

Kommundirektören skulle givetvis förbättra rutinerna. Jag fick löpa (självvalt) gatlopp för att jag hävdade att bestämmelser ska tillämpas med omdöme. En förundersökning om mutbrott inleddes, vilket Bohusläningen uppmärksammade stort.

Jag har letat i Bohusläningen efter artikeln om utfallet av förundersökningen. Förgäves. Intet. Bohusläningen har tydligen inte ansett att det är av allmänt intresse att rapportera att åklagaren lagt ner förundersökningen. Brott kan inte styrkas.

Den skada Bohusläningen åsamkar medarbetare vid Uddevalla kommun med ogrundad sensationsjournalistik är tydligen något kommunanställda ska tåla.

19. okt, 2018