Energidirektörens emeritus tankeförsök

Som fritidspolitiker får man finna sig i att bli idiotförklarad av människor som själva aldrig tvingats ta politiska beslut.

Bohusläningen skrev häromdagen att uddevallapartiet påstod att allianspartierna gått dem till mötes i frågan om simhallens placering. Det är fel. Allianspartiernas uppfattning är att simhallen skall utgöra en del av ett idrottscentrum på Rimnersvallen.

Väljarna har dock inte gett allianspartierna stöd för denna åsikt. I kommunfullmäktige finns efter valet en majoritet för att bygga på nuvarande plats. Socialdemokraterna, vänsterpartiet, miljöpartiet och uddevallapartiet utgör tillsammans majoritet för nuvarande placering. Om inget av dem ändrar sig, exempelvis miljöpartiet som tidigare förespråkat Rimnersvallen, är det inte möjligt att bygga ett idrottscentrum där.

Vad kan allianspartierna göra åt det? Det kommunfullmäktige, som tillträder i november, får i demokratisk ordning besluta. Vi fritidspolitiker är inte idioter för att vi finner oss i väljarnas val.

25. okt, 2018