Energidirektörens emeritus tankeförsök

Amnesty, en organisation som gör anspråk på att framstå som värnare av de mänskliga rättigheterna, hävdar att svenska skattebetalare är skyldiga att bereda alla som tar sig till Sverige, även illegalt, bostad. Amnesty åberopar de mänskliga rättigheterna.

Inom EU råder fri rörlighet för arbete. Inte för tiggeri. Det finns ingen rätt för EU-medborgare att leva på andras arbete. Välfärdsstaten bygger på nationalstaten. Man bidrar när man kan och får hjälp när man behöver.

Konventionen om de mänskliga rättigheterna, som Amnesty åberopar, innebär inte att svenska skattebetalare är skyldiga att tillhandahålla bostad för världens befolkning. Om vi klarade av att göra det för de tusentals hemlösa i vårt eget land vore mycket vunnet.

22. nov, 2018