Energidirektörens emeritus tankeförsök

”Det finns inget gemensamt bärande projekt mellan S och L. De tycker olika om skatt, skola, arbetsmarknad, försvar och i kriminalpolitiken. Det enda som finns är synen på vad som är ett alltför stort beroende av SD. Det styr helt L:s agerande. Alla andra frågor är underordnade.

Men Sverige styrs inte med ett avståndstagande. Sverige styrs bland annat med skattesatser och incitament i sjukförsäkringen. Och dör gör politik stor skillnad och väljarna ger politikerna ett stort ansvar.”

PM Nilsson i Dagens Industri 26 november 2018.

27. nov, 2018