Energidirektörens emeritus tankeförsök

Valen till nämnder, styrelser, stiftelser och fonder förrättade vid kommunfullmäktiges i Uddevalla sammanträde i onsdags kväll.

Samverkansmajoriteten bestående av sex partier, M-L-C-KD-UP-MP, fick förväntad kritik av förlorarna i valet S och V för att den politiska organisationen förändras för att hantera det faktum att väljarna inte gav klara besked i valet. Sådant får man räkna med i politikens värld.

Nu börjar den nya mandatperioden och uppdraget som förste vice ordförande i samhällsbyggnadsnämnden. Kommer att kräva insatser, då de flesta av de faktorer som ger Uddevalla usla värden i mätningar härleds till samhällsbyggnadsförvaltningen.

13. dec, 2018