Energidirektörens emeritus tankeförsök

Uddevallas historiska roll vid frihetstidens (1719 - 1772) införande i Sverige manifesterades i dag. En imponerande uppställning av fanborg och karoliner som förde stoftet av Karl XII från Fredrikssten till Uddevalla för balsamering.

Hästar från Bohus Elfsborgs Karoliner. Landshövdingen em Bäckström i rollen som landshövding och generalguvenör Mörner. En skådespelare av format.

Värdefullt med arrangemang som lyfter fram Uddevallas roll i Sveriges historia. Som ordförande i Källvikenstiftelsen, som bidragit med 100 000 kronor till arrangemanget, surnar jag till när stiftelsen vid den offentliga avtackningen inte ens nämns bland dem som bidragit till arrangemanget.

Däremot avtackas Bohus Elfsborgs Karoliner. För något annat än de 100 000 kronor Källvikenstiftelsen bidragit till dem för medverkan i arrangemanget?

15. dec, 2018