Energidirektörens emeritus tankeförsök

Professorn i praktisk filosofi vid Stockholms universitet, Torbjörn Tännsjö, anser att klimathotet kräver avskaffande av demokratin. Miljöpartiets toppnamn till EU-parlamentet, tevemeteorologen Pär Holmgren, svarade på frågan vad han skulle göra om han blev statsminister, att han skulle avskaffa alla val.

Tanken att diktatur är lösningen på ett världsproblem är tilltalande, men endast under förutsättning att jag blir diktator (observera; ironi). Annars får det vara. Då förespråkar jag i stället demokrati.

16. dec, 2018