Energidirektörens emeritus tankeförsök

Sverige är ett av världens mest jämställda länder. Jämställdhet åstadkommes bland annat med åtgärder i den ekonomiska politiken (rut-avdragen, till exempel) och rättsväsendet (säkra gator, torg och andra offentliga platser).

Det finns givetvis mer att göra. Det görs inte med hundra byråkrater i en jämställdhetsmyndighet, som delar ut bidrag till allehanda bisarra verksamheter.

Beslutet att lägga ner Jämställdhetsmyndigheten välkomnas. Skattemedel ska inte användas till stolligheter.

19. dec, 2018