Energidirektörens emeritus tankeförsök

Decemberöverenskommelsen 2014 var ett demokratiskt haveri, som allvarligt skadade väljarnas tilltro till rikspolitiken. Statsminister Fredrik Reinfeldt (M) smet på valnatten. Moderaternas Anna Kinberg Batra fick den otacksamma uppgiften att leda försvaret av Alliansens underkännande av väljarnas val. Det blev i längden omöjligt och hon tvingades bort.

I en krönika i Dagens industri den 17 december skriver hon; ”Den viktigaste lärdomen från den där julen för fyra år sedan är att partiernas agerande, trots goda intentioner, skadade förtroendet för politiken. Att försöka förhandla bort valresultatet eller kortsluta systemet straffade sig i form av förlorad tillit.”.

Den insikten har ännu inte nått några av hennes allianskollegor från den tiden.

21. dec, 2018