Energidirektörens emeritus tankeförsök

Genusperspektiv kan vara underhålllande. I Aftonbladet/Inizios senaste mätning av förtroendet för partiledarna har förtroendet för Annie Lööf (C) halverats sedan oktobermätningen. Hon har nu 19 procent, mindre än Jan Björklunds (L) 20 och obetydligt bättre än miljöpartiets Lövin och Fridolin.

Aftonbladets Lena Melin har förklaringen. Raset beror på att Annie Lööf är kvinna och att frikostigheten mot yngre kvinnors kaxighet har sina gränser.

Melin har dock ingen genusförklaring till att Ebba Busch Thor (KD) toppar med 41 procent. Fyra procentenheter högre än förra gången och endast slagen av Stefan Löfvens (S) 42 procent.

Så vitt jag kan förstå är Ebba Busch Thor både yngre kvinna och kaxig. Eller har jag missuppfattat situationen? Eller kan väljarnas förtroende för partiledarna förklaras av något annat än kön? Politiken, till exempel?

30. dec, 2018