Energidirektörens emeritus tankeförsök

Uddevalla kommun har en mycket uppskattad tradition att bjuda medborgarna på kaffe och tårta i rådhuset på nyårsdagen. Kommunens ledande politiker serverar.

I lokaltidningen Bohusläningen ses det förra oppositionsrådet (M), som inte längre har några kommunala uppdrag, uppträda som kommunal företrädare bland fullmäktigeordförande, kommunalråd och styrelseordföranden.

Det förefaller vara förenat med svårigheter att inse att man avgått, som det av hövlighet kallas.

4. jan, 2019