Energidirektörens emeritus tankeförsök

Med benägen hjälp av Bohusläningen har träden på Göteborgsvägen i Uddevalla blivit en underhållande serie insändare om kommunpolitikernas fokusering på cykelställsfrågor. Det är tacksamt att utnyttja frågan om vilka träd som ska planteras till att än en gång underblåsa bilden av enfaldiga kommunpolitiker.

Nu senast i Bohusläningen den 11 januari, där signaturen ”Scratch my back” framhåller att ”samhällsbyggnadsförvaltningens 480 professionella medarbetare borde ha haft kompetens att såväl bereda som besluta om”.

Jag delar insändarskribentens uppfattning. Tyvärr kunde inte samhällsbyggnadsförvaltningens 480 tjänstemän enas utan valde att i stället delegera ärendet uppåt till nämnden utan något förslag till beslut. Nämnden ägnade förvisso några minuter åt ärendet, mellan frågor om bygglov, förhandsbesked, sanktionsavgifter och viten, men något ”huvudnummer” var det inte.

Det är beklagligt att väljarna i Uddevalla inte har möjlighet att rösta på de anonyma insändarskribenterna utan i stället hänvisas till att rösta på de mindre vetande. Att vara fritidspolitiker innebär förvisso att regelbundet idiotförklaras, men det vore ärligare om kritikerna själva gjorde något för att det ska bli bättre.

11. jan, 2019