Energidirektörens emeritus tankeförsök

Stefan Löfven (S) har framställts som en skicklig förhandlare. Nu har han visat att han är det. Dagens industris politiske redaktör PM Nilsson gör en kompetent analys av centerns och liberalernas förräderi.

”Annie Lööf går rakt i utredningsfällan” är sammanfattningen av analysen. Nästan samtliga ”framgångar” i förhandlingarna, som lett till att Annie Lööf (C) bytt sida, begravs i utredningar i stället för åtgärder.

Löfven (S) har fått Lööf (C) att äta upp sin högersko och tydligen lurat den blå skjortan av Björklund (L).

12. jan, 2019