Energidirektörens emeritus tankeförsök

Så har Liberalerna valt att släppa fram Löfven III. Partirådets majoritet godkände partistyrelsens uppgörelse med socialdemokraterna. Omöjligt att förklara och försvara inför de väljare vi mötte i valrörelsen.

Aldrig trodde jag att jag likt Lotta Gröning, (S)-märkt tidigare chefredaktör för Dalademokraten och Norrländska Socialdemokraten, för demokratins skull hoppas på att kommunisterna fäller uppgörelsen.

Den förhatliga decemberöverenskommelsen följs av januarisammanbrottet. Ett extraval vore ärligt. Låt väljarna döma.

13. jan, 2019