Energidirektörens emeritus tankeförsök

Statstelevisionen sänder ett program som kallas ”Svenska Nyheter”. I sin egen programförklaring uppger statstelevisionen att avsikten är att förklara hur det är och hur det borde vara.

Programmet utger sig för att vara satir och under den täckmanteln ondgör sig programledaren Jesper Rönndal över kapitalskatterna och förespråkar återinförande av förmögenhets- och arvsskatter.

Under namn av satir driver statstelevision i sedvanlig ordning vänsterpropaganda. Sedan årsskiftet betalar vi alla skatt för detta vänsterprojekt.

Häpnadsväckande nog hade inget av de så kallade borgerliga partierna några invändningar mot att Sverige ska ha statstelevision. Sådan förknippas vanligen med totalitära samhällssystem.

25. jan, 2019