Energidirektörens emeritus tankeförsök

Märkligt att Uddevallas kommunala förvaltningar har så svårt att skriva korrekt svenska. De består ju av många välutbildade medarbetare.

Vi tar det från början. Det heter inte Kultur och Fritidsnämnd. Det heter Kultur- och fritidsnämnd.

Den nämnd som har ansvar för att lära vara små liv att läsa och skriva heter inte Barn och Utbildningsnämnden. Den heter Barn- och utbildningsnämnden. Trovärdigheten för uppgiften förbättras om förvaltningen kan skriva.

Den enhet inom samhällsbyggnadsförvaltningen som svarar för gator och parker heter inte Gata och park. Den heter Gatu- och parkavdelningen (eller vilken organisatorisk storhetsbeteckning som föredras).

Inte den viktigaste kommunala frågan, men den skulle förbättra bilden av den kommunala förvaltningens professionalitet.

29. jan, 2019