Energidirektörens emeritus tankeförsök

Sett ”Brexit The uncivil war” på HBO Nordic.Denna halvdokumentär är djupt oroande.

Ta tillbaka kontrollen är brexitförespråkarnas budskap. De vann folkomröstningen 2016. Konsekvenserna är omöjliga att överblicka. EU och Storbritannien står inför ett haveri.

Varför? Filmens budskap är tydligt. Etablissemanget lyssnade inte på folket. Misstron styrde.

I vårt land växer misstron och Sverigedemokraterna. Den vänsterliberala regeringen utökar anhöriginvandringen till ett samhälle där det saknas bostäder och jobb för människor utan utbildning.

Vad blir konsekvenserna? Sannolikt mer utanförskap och större sociala problem. Varför lär vi oss inte?

3. feb, 2019