Energidirektörens emeritus tankeförsök

Ett märkligt inslag i Svt Aktuellt om den gravida kvinna som avvisades från Stockholms tunnelbana.

Inslaget handlar naturligtvis om att ordningsvakterna agerat rasistiskt. Den avvisade kvinnan är nämligen färgad, gravid och tillsammans med minderårigt barn.

Återstår frågan om huruvida den gravida kvinnan med minderårigt barn hade biljett eller inte.

Mig veterligen finns inget undantag från skyldigheten att betala för att utnyttja lokaltrafiken. Inte ens om man är färgad, gravid och är tillsammans med små barn. Anser man att det borde finnas får man förändra biljettsystemet i stället för att ge sig på ordningsvakterna.

6. feb, 2019