Energidirektörens emeritus tankeförsök

Det är intressant att följa debatten efter Jan Björklunds panikartade avgång som partiledare för Liberalerna. Nio månader före landsmötet ska alltså partiet ha en partiledare som saknar trovärdighet, en så kallad lam anka.

Vem som blir hans efterträdare kommer att vara avgörande för om partiet fortsättningsvis ska vara en del av borgerligheten eller beroende av socialdemokratiska stödröster.

Med 2,7 procent av väljarna, en halvering efter ett uselt valresultat 2018, står partiet inför att utplånas. Det usla väljarstödet är i nivå med stolarna i F!. Vilket berättigande har de präktiga och rättänkande Liberalerna, när väljarna inte förstår Liberalernas storhet? Liberalerna gjorde Sverigedemokraterna till navet i svensk politik. Absurt!

9. feb, 2019