Energidirektörens emeritus tankeförsök

”Lågeffektivt bemötande” kallar Hjulsta grundskola utanför Stockholm den metod skolledningen valt för att möta elever som missköter sig. Lågeffekivt är ordet.

Elever tar stryptag, sparkar på lärare och hotar att skjuta personal. Huvudskyddsombudet säger till Svenska Dagbladet att ”personalen är rädd och de andra eleverna är rädda för de här eleverna som styr och ställer. Vissa vågar inte gå och äta i matsalen.”

Rektorn kopplar inte ihop lågeffektivt bemötande med det ökande våldet och hoten.

Endast Sverige svenska rektorer har.

23. feb, 2019