Energidirektörens emeritus tankeförsök

SAS-piloternas strejk för högre lön och kortare arbetstid är absurd. En av de mest välavlönade chaufförerna med den kortaste arbetstiden på arbetsmarknaden kräver tolv gånger högre lönehöjning än vad industrins arbetare får.

Genomsnittslönen för en SAS-pilot är över 90 000 kronor i månaden. Dessutom kräver de att arbeta mindre. En vanlig anställd i Sverige har en årsarbetstid på cirka 220 dagar. SAS-piloterna arbetar 180. Nu kräver de kortare arbetstid.

Det finns inget skäl för staten att äga aktier i SAS. Sälj, eller låt piloterna driva bolaget i konkurs. Det finns många flygbolag, de flesta premiumbolag med betydligt bättre service.

Vem kommer att sakna de självgoda piloternas SAS? Jobbigt för övrig personal, men marknaden kommer att erbjuda dem jobb i seriösa flygbolag.

30. apr, 2019