Energidirektörens emeritus tankeförsök

Valet till EU-parlamentet fångat i strof 77 ur Havamal;

Fä dör,
Fränder dö,
Även själv skiljes du hädan,
Men ett vet jag.
Som aldrig dör,
Domen över död partiledning.

26. maj, 2019