Energidirektörens emeritus tankeförsök

Märkligt inslag i Kalla Fakta i TV 4. En udda sammanslutning av reservofficerare från NATO:s medlemsländer och några till, däribland Sverige, framställs som ett hot mot västs säkerhet.

Tio svenska reservofficerare, ingen namngiven, utmålas som inflytelseagenter utom parlamentarisk kontroll. En okänd bulgarisk organisation påstås utgöra basen för en inflytelserik hemlig sammanslutning.

Vilket inflytande dessa okända reservofficerare skulle ha framgår inte av inslaget. Intrycket är närmast en samling stollar med överdriven självuppfattning. Under mina dryga 40 år som reservofficer, förbundsordförande för reservofficersförbundet och krigsplacerad i både milostab och högkvarteret, har jag förvisso stött på märkliga figurer i uniform, men att tilltro dem något inflytande var helt verklighetsfrämmande.

Så lite mer substans skulle göra Kalla Fakta-inslaget trovärdigt. Nu framstår det närmast som osannolik konspirationsteori.

3. jun, 2019