Energidirektörens emeritus tankeförsök

Kommunfullmäktiges i Uddevalla budgetsammanträde är en prövning i tålamod. I dag piggades det dock upp av vänsterpartiets gruppledare David Höglund Velasques, som i sitt ideologiska inledningstal tillförde humoristiska ställningstaganden.

Ansvarskännande miljöpolitik är något kapitalismen inte kan föra, till skillnad från kommunismen. Uttalandet får en osökt att tänka på Sovjetunionens framträdande miljöpolitik, t ex i Tjernobyl.

Höglund Velasquez konstaterade att om vänsterpartiet hade fått styra landet hade lyckan varit fullständig. Se bara på lyckan i Venezuela.

Kul att dessa vänsterpolitiker tror att man kan ta dem på allvar.

13. jun, 2019