Energidirektörens emeritus tankeförsök

Måsar är ett problem, skriver Bohusläningen i dag. Tidningen har intervjuat bostadsföretaget Uddevallahems förvaltningschef.

”De kommer och attackerar människor som sitter på balkongen och bajsar”, säger förvaltningschefen. Synnerligen ohövligt av måsarna, även om balkonginnehavarnas vanor kanske inte är de mest lämpliga.

11. jul, 2019