Energidirektörens emeritus tankeförsök

Rikshemvärnschefen, generalmajor Stefan Sandborg, medverkade i dag vid Svenska Försvarsutbildningsförbundets funktionärsvecka i Tylebäcks kursgård.

Rikshemvärnschefen gjorde engagerade och entusiasmerande framträdanden inför funktionärer och ungdomsledare i förbund och föreningar. Tydlighet, fokus på förmåga att föra väpnad strid och krav på personlig färdighet.

Försvarsmakten genomgår en påtaglig förändring. Efter år av tappade sugar, tydligast uppmuntrade av en statsminister (M, inte V) som ansåg att rikets försvar var ett särintresse (sic!), talar försvarsberedningen klartext. Sverige kan utsättas för väpnat angrepp och samhället måste ställa in sig på att möta det.

Det har rikshemvärnschefen förstått. Ett starkt och förtroendeingivande framträdande.

8. aug, 2019