Energidirektörens emeritus tankeförsök

I snart 20 år har kommunerna Uddevalla, Trollhättan, Vänersborg, Färgelanda och Mellerud i sin renhållningsordning reglerat att matavfallet skall sorteras ut och rötas till biogas.

Bohusläningen har ett reportage om att två bohuskommuner nu avser att börja sortera ut matavfallet.

Reportern skriver om Uddevallas renhållningsordning. ”När Uddevalla skulle införa separat system för matavfall var det inte alla som med öppna armar välkomnade de bruna påsarna under diskbänken.” De bruna påsarna är papperspåsar, som infördes 2015. Dessförinnan hade matavfallet sorterats i plastpåsar.

Ett vänligt påpekande att utsortering av matavfall infördes redan 2000 möts med att texten ovan inte är fel, men möjligen otydlig (sic!). Tydligare otydlig verklighetsuppfattning får man leta efter.

13. aug, 2019