Energidirektörens emeritus tankeförsök

Lokaltidningen Bohusläningen har en stort uppslagen artikel om motsättningarna mellan samverkansmajoriteten och oppositionen i Uddevalla. Bohusläningen har intervjuat en akademiker vid Göteborgs universitet, Ylva Norén Bretzler, med gedigna akademiska meriter i form av uppsatser och föreläsningar.

Norén Brezler kallar, enligt Bohusläningens kommunreporter, samverkansmajoriteten i Uddevalla för ”...klåpare som inte kan sköta vare sig ett företag eller en kommun.” I artikeln nämns jag vid namn.

I jämförelse med Norén Bretzers akademiska meriter, som aldrig varit i närheten av verklig företagsledning, står naturligtvis mina närmare 30 år som företagsledare sig slätt.

Bohusläningens omdöme vid val av källor och förmåga till kritisk granskning imponerar inte.

29. okt, 2019