Energidirektörens emeritus tankeförsök

I Bohusläningen den 1 november kan man läsa kommunreporterns svar på min kritik mot den undermåliga artikeln om konflikten i Uddevalla mellan samverkansmajoriteten och oppositionen.

Hennes argumentation bygger på att den teoretiska akademikern, utan erfarenhet av ledarskap i företag och kommun, framför synpunkter på ett ”övergripande plan” (sic!).

Kommunreporterns slutsats är att samverkansmajoritetens vilja att återta ledningen av kommunen innebär att allmänhetens förtroende för politiken riskeras att skadas.

Till skillnad från Bohusläningens reporter anser jag att själva idéen med demokrati är att folkvalda politiker bestämmer.

31. okt, 2019