Energidirektörens emeritus tankeförsök

Hur absurt kan det bli? Sex muslimska aktivister, som radikaliserat och uppmuntrat svenska muslimer att delta i IS verksamhet, ska utvisas enligt regeringsbeslut.

Utvisningen kan inte genomföras, då det, enligt Migrationsöverdomstolen, finns en hotbild och fara för männens liv och hälsa i hemländerna.

Migrationsöverdomstolen anser sig inte kunna beakta vilken fara för våra medborgares liv och hälsa dessa personer utgör. Vi släpper ut terrorister ur förvar, trots att de ska utvisas, så att de kan fortsätta att utgöra en hotbild mot vår befolkning.

Är det någon som inte förstått varför stödet för sverigedemokraterna växer?

4. nov, 2019