Energidirektörens emeritus tankeförsök

Underhållande. Något annan är det svårt att beskriva de två frågor som, att döma av lokaltidningen Bohusläningen, är de viktigaste i Uddevalla.

Det blir ingen lucia i år. För få intresserade. Märkligt, då den nya normen ju är att alla kan vara lucia. Kvinna, man eller hen.

Alla kan vi tydligen vara kommunalråd, vi som lägger ner betydande tid på våra förtroendeuppdrag. För egen del är jag hellre förste vice ordförande i samhällsbyggnadsnämnden (finns fler titlar om det erfordras; verkställande direktör emeritus, major, förbundsordförande, direktionsordförande, styrelseordförande, exövermästare, exhuvudpatriark, storrepresentant m fl) än kommunalråd.

Kommunfullmäktige har valt tre kommunalråd. Bra så. Det behövs inte fler.

5. nov, 2019