Energidirektörens emeritus tankeförsök

Återkommande alarmerande rapporter om akut personalbrist i sjukvården har vi vant oss vid. Nu kommer helt andra nyheter från Karolinska sjukhuset i Stockholm.

Karolinska har nästan tio procent för många läkare och mer än tio procent för många undersköterskor. De sägs nu upp. Sjukhusdirektören försäkrar att det naturligtvis inte kommer att påverka vården eller patientsäkerheten.

Uppsägningarna har naturligtvis inget som helst samband med att nya Karolinska är en av Sveriges största ekonomiska byggskandaler. I vanlig ordning drar man in på verksamhet när husets kostnader skenar. Fler administratörer, kommunikatörer och andra byråkrater och färre läkare och annan vårdpersonal är lösningen.

Kan region- och landstingspolitiker sköta sjukvården? Erfarenheterna från Västa Götalandsregionen är inte bättre än från Stockholm.

6. nov, 2019