Energidirektörens emeritus tankeförsök

Inför kristdemokratrnas landsting föreslår partistyrelsen att ensamkommande unga, som beviljas uppehållstillstånd, måste kunna försörja sina föräldrar (och far- och morföräldrar) för att dessa ska få uppehållstillstånd i Sverige.

Det kan ju förefalla orimligt, som vår lokale kristdemokratiske riksdagsledamot Magnus Jacobsson, framför. Men saken är ju en helt annan.

När vi brottas med betydande oförmåga att klara våra omsorgsbehov, när våra pensionärer som arbetat ett helt liv inte självklart får den värdiga äldreomsorg de förtjänat, hur ska vi motivera att de som aldrig bidragit med en krona till välfärden ska försörjas av oss andra?

Asylrätt och humanitet är självklarheter. Försörjningsskyldigheten för anhöriginvandring borde också vara det. Det handlar om att prioritera begränsade resurser. Det är en förutsättning för att upprätthålla samhällskontraktet. Annars kommer det att gå riktigt illa.

7. nov, 2019